And you gotta be true to your own
söndag 18 maj 2008 @ 10:00 | Allmänt

Jag säger då bara det… Vinkväll igår, och man mår verkligen precis så som man f ö r t j ä n a r det.

Well if you want to get free,
and if you want to do the passionate thing,
and if you want to get smart ,
for the sake of your heart and all,
you should own your name, and stand up tall.

Skriv en kommentar